Pisanie prac licencjackich w Krakowie
Kierunki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pisanie prac licencjackich w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pisanie prac licencjackich jest często rzeczą bardzo trudną dla studentów. Kraków jest miastem bardzo perspektywicznym. Napisanie konkretnej pracy licencjackiej może stanowić wstęp do błyskotliwej kariery. Uniwersytet Jagielloński jest jednym z czołowych uniwersytetów w Polsce. W poniższym artykule przeanalizujemy rozmaite kierunki, które można na nim studiować.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim można studiować  Administrację. Po ukończeniu tych studiów ma się bogatą wiedzę o administracji publicznej. Obecnie w Polsce co piąta osoba jest zatrudniona w sektorze publicznym. Co roku przyrost zatrudnienia w administracji publicznej rośnie.  Biorąc pod uwagę te informacje, studiowanie tego kierunku wydaje się uzasadnione.  Należy mieć jednakże na względzie to, że płace w sferze budżetowej, na najniższych stanowiskach są słabo opłacane.

Kolejny kierunek, który można studiować to Amerykanistyka.  Po tym kierunku ma się bogatą wiedzę o obszarze Ameryki Północnej oraz Łacińskiej. Największym atutem absolwentów tego kierunku jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Osoby, które biegle władają tym językiem, mogą znaleźć pracę tam, gdzie znajomość tego języka jest bardzo potrzebna.  Branżą, która szczególnie potrzebuje tego typu osób to spedycja.

Następny kierunek, który można studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim to Analityka medyczna.  Studia te mają ukształtować osobę, która będzie prowadzić badania laboratoryjne materiałów biologicznych od pacjentów. Współczesne laboratoria wymagają wysoko wykwalifikowanej kadry. Pytanie tylko, czy  akurat w Polsce. W ostatnim czasie dużo pisano w mediach o osobach, które skończyły chemię, czy biotechnologię i nie znalazły pracy. Studiując ten kierunek, warto mieć wizję swojej przyszłej kariery.

Archeologia to kolejny ciekawy kierunek, który można studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest to kierunek raczej dla pasjonatów. O pracę w tym zawodzie raczej nie będzie łatwo.

Pisanie prac licencjackich w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim – refleksje.

Pisanie prac licencjackich w Krakowie z pewnością bardzo rozwija. Nie gwarantuje jednakże sukcesu zawodowego. Żyjemy obecnie w XXI w. i bardzo łatwo się przekwalifikować. Z pewnością na rynek pracy w najbliższych latach będzie wpływać rewolucja informatyczna.

Dodaj komentarz