Studia w Krakowie
Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia w Krakowie

Studia w Krakowie to bardzo ciekawe doświadczenie. W Krakowie, stolicy Małopolski, studenci mają do wyboru kilka uczelni publicznych (państwowych), a także kilkanaście prywatnych. Z państwowych uczelni największym prestiżem i powodzeniem cieszy się oczywiście Uniwersytet Jagielloński.

Niesłabnące zainteresowanie ma Akademia Górniczo – Hutnicza, która również cieszy się swoją renomą jako przodowniczka w dziedzinie nowoczesnych technologii. Także Politechnika Krakowska od lat trzyma wysoki poziom i dobrą pozycję wśród uczelni. Istnienie także kilka prywatnych szkół wyższych, które mają swoich zwolenników oraz niekiedy ciekawe i nowoczesne kierunki. Jednakże Uniwersytet Jagielloński ze swoją bogatą historią, wysoką rangą i prestiżem także poza granicami kraju, wyprzedza pozostałe wyższe uczelnie w swoim rejonie.

Także pisanie prac dyplomowych, czy to licencjackich, czy magisterskich, a także doktorskich, jest jednym z bardziej wymagających elementów na uczelniach takich jak Uniwersytet Jagielloński, gdyż chcąc zachować wysoką jakość nauczania, muszą one utrzymywać odpowiedni poziom prac końcowych, najważniejszych dla uzyskania dyplomu. Pisanie prac i ich obrona pozwala zweryfikować poziom nauki studenta, a także jego umiejętności praktyczne.

Studia w Krakowie to wielka przygoda!

Kraków to wielkie zagłębie kulturowe. Można dzięki nimi poznać wielu ciekawych ludzi. Po studiach pojawia się jednak pytanie: gdzie znaleźć pracę? W Krakowie podobnie jak w całej Polsce potrzeba obecnie profesjonalnych sprzedawców oraz programistów. W przypadku tej pierwszej profesji liczą się umiejętności oraz tzw. predyspozycje sprzedażowe. Dobry sprzedawca ma odpowiednie kompetencje oraz prezencje. Sprzedaż jest trudną sztuką, która jest coraz bardziej doceniana(również finansowo).

W przypadku tej drugiej profesji liczy się praktyka w danej technologii. Programiści zarabiają obecnie bardzo dobre pieniądze (w zależności od wybranej technologii oraz regionu). Opcji pracy po studiach jest multum. Deficyt pracowników na polskim rynku jest coraz większy. Łatwiej obecnie dostać praktykę w wybranej profesji, aniżeli jeszcze parę lat temu. W Polsce dynamicznie rozwija się informatyka oraz logistyka. Dobrze jest znać trendy, które panują na rynku pracy, po to aby dostosować do nich swoje kompetencje i umiejętności. Należy unikać kierunków abstrakcyjnych, po których pracy związanej z kierunkiem, raczej nie znajdziemy. Takimi kierunkami bardzo często są kierunki humanistyczne.

Dodaj komentarz